05 | 06 | 2020

"Czas wielkiej zmiany" [A Time of Great Change]

Interviews with Polish prime ministers after 1989: Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Hanna Suchocka. Commissioned by TVP.

"Czas wielkiej zmiany" [A Time of Great Change]
Directing: Andrzej Urbański
Production: Prasa & Film Ltd.