05 | 06 | 2020

"Świat i wartości" [Values and the World]

Interviews with the archbishop of Lublin, Józef Życiński, about culture, history and faith.

"Świat i wartości" [Values and the World]
Directing: Wojciech Hoflik
Host: Jarosław Gowin
Production: Prasa & Film Ltd.