08 | 12 | 2023

Zamień mnie w długiego węża

Film, którego bohaterami są żyjące w Warszawie cygańskie dzieci z Rumunii. "Zamień mnie w długiego węża" jest próbą ukazania dziecięcych marzeń na tle okrutnej dla nich rzeczywistości. Film otrzymał nagrodę Brązowego Smoka na Krakowskim Festiwalu Filmowym w Konkursie Międzynarodowym w 1998 roku.

Jak pisze Jan Strękowski w Culture.pl jednym z wyróżników filmów dokumentalnych Marii Zmarz-Koczanowicz jest socjologizujący sposób patrzenia na rzeczywistość. "Stąd wiele w jej dorobku obrazów bez jednostkowego bohatera. Warto tu wymienić choćby poświęcony młodzieży "Nie wierzę politykom", czy głośny film "Dzieci rewolucji", w którym autorka wyszła poza problemy polskie, przedstawiając historie równoległe: polską, enerdowską, węgierską i czechosłowacką. (...) Ale zaliczyć tu można także poświęcony dzieciom Cyganów rumuńskich film "Zamień mnie w długiego węża".

"Zamień mnie w długiego węża"
Reżyseria: Maria Zmarz-Koczanowicz, Michał Arabudzki
Rok produkcji: 1997