08 | 12 | 2023

Kongres niedokończony

Kongres niedokończony - Anda Rottenberg

 

Dokumentalny film o Kongresie Kultury Polskiej.
 
Perspektywa wrześniowego Kongresu Kultury Polskiej nasuwa pomysł przypomnienia dramatycznie przerwanych obrad Kongresu w grudniu 1981 roku. Snute wówczas marzenia o kształcie i miejscu kultury w społeczeństwie charakter wyjątkowy, zbliżone były niemal do ideału, ponieważ nikt nie wiedział, co przyniesie jutro, pozwolono sobie na calkowitą swobodę. Obecny obraz kultury, już zdawaloby się okrzepły w nowych warunkach wolności politycznej, ekonomicznej i w zmienionych strukturach społecznych, a nade wszystko po rewolucji technologicznej w systemie komunikacji społecznej (dostępność internetu i otwarcie granic) weryfikuje tamtejsze postulaty. Część z nich zdezaktualizowała się całkowicie i dziś są wręcz zabawne, jednak inne nadal stanowią problem. Warto więc poprosić o komentarz tych, którzy brali w Kongresie udział i wybierają się na wrześniowy, natomiast tych, którzy odeszli zastąpią osoby znaczące we współczesnej kulturze polskiej.

Film Agnieszki Arnold został wyprodukowany przez Prasę i Film dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Kultury, TVP oraz PISF.

Agnieszka Arnold to polska dokumentalistka, reżyserka i reporterka telewizyjna, autorka wielu filmów o mniejszościach etnicznych i religijnych. Jest laureatką Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury (2001).

Przeczytaj teksty o "Kongresie niedokończonym":

TVP.pl

KongresKultury.pl

Indeks73.pl

E-teatr.pl  

"Kongres niedokończony"
Reżyseria: Agnieszka Arnold
Rok produkcji: 2009