25 | 02 | 2024

Bajki z 1000 i jednej prywatyzacji

Program poruszający główne problemy prywatyzacji w Polsce z perspektywy 1993 roku zrealizowany w formie przypowieści. Produkcja powstała na zamówienie TVP.

"Bajki z 1000 i jednej prywatyzacji"
Reżyseria: Ewa Jakimowska, Krzysztof Magowski
Prowadzenie: Piotr Płoszajski