22 | 01 | 2019

Czas wielkiej zmiany

Wywiady z premierami polskimi urzędującymi po roku 1989: Tadeuszem Mazowieckim, Janem Krzysztofem Bieleckim, Janem Olszewskim, Hanną Suchocką. Zrealizowano na zlecenie TVP.

"Czas wielkiej zmiany"
Reżyseria: Andrzej Urbański