08 | 12 | 2023

Mickiewicz w Paryżu

Film przypomina emigracyjne losy Adama Mickiewicza w latach 1832-55 w Paryżu. Śladami Mickiewicza wędruje ulicami miasta Krzysztof Rutkowski i opowiada o poszczególnych etapach tułaczki poety, perypetiach małżeństwa z Celiną Szymanowską, odwiedza kolejne miejsca zamieszkania, w których powstawały dzieła emigracyjne: "Księgi Narodu i Pielgrzymstwa", "Pan Tadeusz", przypomina pracę wykładowcy literatury słowiańskiej w College de France i związane z nią konflikty.

Przytacza fakty z życia polskiej emigracji, niepodległościowe nadzieje i próby działania, w które zaangażowany był sam poeta. W filmie wykorzystano fragmenty listów i uworów Adama Mickiewicza, a także korespondencję jego przyjaciół (m.in. Juliana Ursyna Niemcewicza, Stefana Witwickiego). Dzięki twórczości okresu paryskiego i wykładom w College de France Adam Mickiewicz stał się znany Francuzom. Sceną zamykającą film jest widok pomnika Mickiewicza w Prayżu, jedynego polskiego poety uhonorowanego przez Francję w taki sposób.

za: PAT

"Mickiewicz w Paryżu"
Reżyseria: Paweł Woldan
Rok produkcji: 1994