24 | 05 | 2024

Kłopot z istnieniem Henryka Elzenberga

Film dokumentalny poświęcony Henrykowi Józefowi Marianowi Elzenbergowi (1887-1967) - filozofowi, historykowi filozofii oraz profesorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O jednym z najwybitniejszych polskich etyków, nauczycielu m.in. Zbigniewa Herberta, mówią osoby, które albo bezpośrednio zetknęły się z myślicielem, albo poznały jedynie jego publikacje.

Punkt wyjścia do przybliżenia poglądów uczonego stanowi książka pt. "Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu", wydana w 1963 r. Wypowiedzi ilustrowane są zdjęciami filmowymi gabinetu Henryka Elzenberga oraz jego fotografiami z różnych okresów życia. Lektor czyta fragmenty rozmyślań filozofa.

za: PAT

"Kłopot z istnieniem Henryka Elzenberga"
Reżyseria: Paweł Woldan
Rok produkcji: 1994