09 | 12 | 2022

"Zwyczajne życie" [Ordinary Life]

"Zwyczajne życie" [Ordinary Life]
Directing: Michał Jerzy Dudziewicz
Production: Prasa & Film Ltd.
Year of production: 1996