08 | 12 | 2023

Maciej Wojtyszko - sylwetka reżysera

Maciej Wojtyszko - reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, pisarz. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, dziekanem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, wykładowcą w warszawskiej Akademii Teatralnej (w latach 1990-93 i 1999-2002 był dziekanem Wydziału Reżyserii na tej uczelni).

Wielokrotnie nagradzany, w tym w 1979 Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży w dziedzinie radia i telewizji za twórcze poszukiwania w dziedznie reżyserii oraz w zakresie nowych form filmów telewizyjnych i kinematograficznych, w 1986 r. Nagrodą Przewodniczącego ds. Radia i Telewizji za twórcze osiągnięcia w dziedzinie reżyserii w Teatrze Telewizji, w 1990 - Nagrodą im. Leona Schillera, a w 2002 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.